диссертации 2010

№ п/п

ФИО

Тип дис.

Тема диссертации

Специальность

1

Кучеренко М.П.

канд.

Гігієнічні основи очищення та знезараження суднових стічних вод у системі санітарно-епідеміологічного нагляду

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

2

Третьякова О.В.

канд.

Токсиколого-гігієнічна оцінка продуктів горіння полімерних матеріалів (механізми дії, експериментальне обґрунтування засобів профілактики отруєнь)

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

3

к.м.н.

Михальчук В.М.

докт.

Роль протеїназ крові та їх інгібіторів у механізмах противірусного захисту

14.01.32 – медична біохімія