диссертации 2011

№ п/п

ФИО

Тип дис.

Тема диссертации

Специальность

1

Борис Р.Н.

канд.

Механізми терапевтичної дії стовбурових клітин ембріофетального походження при експериментальному колоногенному перитоніті

14.03.04 – патологічна фізіологія

2

Коновалова В.С.

канд.

Експериментальні дослідження тканинних факторів згортання при стресі та цукровому діабеті та їх корекція похідними сполуками АТФ

14.03.04 – патологічна фізіологія

3

Голікова В.В.

канд.

Психофізіологічні основи формування виробничого динамічного стереотипу у курсантів морських вищих навчальних закладів

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

4

Телятников О.В.

канд.

Патогенетичне обґрунтування застосування статинів для корекції серцево-судинних змін у хворих на ІХС

14.03.04 – патологічна фізіологія

5

к.м.н.

Горша О.В.

докт.

Комплексна система оцінки і корекції фізичними методами дизрегуляторних станів у водіїв автотранспорту

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія