диссертации 2016

№ п/п

ФИО Тип дис. Тема диссертации

Специальность

1

Шуліпенко Л.І. канд. Патогенетичні механізми формування дизрегуляторних станів у операторів транспорту: моделювання, класифікація, формалізоване розпізнавання

14.03.04 – патологічна фізіологія

2

Мамедалієва С.А. канд. Патогенетичні механізми функціональних порушень тромбоцитів за умов прогресування хронічної ішемії головного мозку

14.03.04 – патологічна фізіологія

3

Кузнєцова К.С. канд. Роль функціонального ниркового резерву в патогенезі хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет І та ІІ типу

14.03.04 – патологічна фізіологія

4

Павленко К.В. канд. Вплив ендогенних та екзогенних стимуляторів росту на механізми репаративної регенерації кісткової тканин

14.03.04 – патологічна фізіологія

5

Васильєв О.А. канд. Корекція гепатотоксичних механізмів патогенезу експериментального перитоніту перфузією рідиною, збагаченою ксеноном

14.03.04 – патологічна фізіологія

6

Загородня Л. І. канд. Особливості патогенезу порушень водно-сольового обміну у хворих на хронічну серцеву недостатність та обґрунтування шляхів їх корекції

14.03.04 – патологічна фізіологія

7

Повєткіна Т. М. канд. Роль вегетативної нервової системи у механізмах термінової адаптації до внутрішнього вживання біологічно активної води Нафтуся

14.03.04 – патологічна фізіологія

8

Гуменюк Н. А. канд. Етіологічні та клініко-патогенетичні особливості перебігу менінгоенцефалітів у хворих на СНІД

14.01.15 – нервові хвороби

9

к.м.н.

Левченко О. М.

докт. Алиментарно-дисбіотичні аспекти патогенезу і профілактики неалкогольного стеатогепатита

14.03.04 – патологічна фізіологія