НИР

НДР «РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ В ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ КІЛЬКОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ ВНАСЛІДОК ЗМІНИ КЛІМАТУ»

НДР «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА РОЗРОБКА ВІДПОВІДНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»