НИР 2001-2005


п/п

Строк виконання

Назва НДР

Керівник

№ держреєстрації

1

2001-2004

Гігієнічні і екологічні аспекти функціонування  міжнародних транспортних коридорів

Євстафьєв В.М.

0102U004165

2

2001-2004

Розробка комплексу методів контролю функціонального стану та нервово психічної адаптації

Псядло Е.М.

0102U004164

3

2001-2004

Наукове обґрунтування, розробка і впровадження системи гігієнічної регламентації пересічення кордонів України транспортними засобами  з харчовими вантажами та сільськогосподарською сировиною

Шафран Л.М.

0102U004162

4

2001-2005

Біологічні фактори при застосуванні полімерів на транспорті України

Шафран Л.М.

0102U004160

5

2001-2005

Наукове обґрунтування і розробка концепції гігієнічної регламентації обладнання колективного використання для додаткової очистки води

Стрікаленко Т.В.

0102U004161

6

2001-2005

Вивчення професійної захворюваності в Одеському регіоні і причин її формування

Панов Б.В.

0102U004163

 

by D.Mykulyak