НИР 2006-2011


п/п

Строк виконання

Назва НДР

Керівник

№ держреєстрації

1

2006-2007

«Гігієнічне та токсиколого-фізіологічне обґрунтування методу знезаражування води централізованого господарсько-питного водопостачання  діоксидом хлору»

Петренко Н.Ф.

0106U004966

2

2006-2008

«Принципи  формування нефротоксичних ефектів важких металів: патогенез, методи діагностики, лікування та профілактики нефропатій»

Шафран Л.М.

0106U004967

3

2006-2008

“Розробка методичних підходів до зменшення шкідливого впливу транспорту на здоров’я працівників, населення та довкілля”

Лісобей В.О.

0106U004968

4

2008-2009

«Одержання інгібітору трипсиноподібної протеази з відходів сироваткової промисловості у якості противірусного засобу»

Дівоча В.П.

0108U008481

5

2008-2010

«Науково-гігієнічне обґрунтування комбінованого застосування фізико-хімічних методів знезаражування питної води»

Петренко Н.Ф.

0108U008480

6

2009-2011

Визначення професійних факторів ризику серцево-судинних захворювань і можливості зменшення їх впливу на працівників транспорту

Лісобей В.О.

0109U008374

7

2009-2011

Розробка інформаційних та комунікаційних технологій у системі медичних оглядів моряків

Панов Б.В.

0109U008375

8

2009-2011

Вивчення закономірностей впливу компонентів полімерних матеріалів транспортного призначення на клітинний метаболізм

Шафран Л.М.

0109U008377

9

2010-2011

Вивчити терапевтичні властивості інгібіторів трипсиноподібних протеїназ, отриманих із відходів гамаглобулінового виробництва при експериментальному грипі

Дівоча В.П.

0110U005897

 

 

by D.Mykulyak