2007

1

Спосіб визначення оксиду вуглецю (II) в продуктах горіння, патент № 21268; Україна, Шафран Л.М., Пресняк І.С., Покора Л.І., Басалаєва  Л.В.

2

Спосіб визначення токсичності продуктів горіння ізольованих дротів і кабелів, патент № 13017, Україна, Кравченко Р.І., Харченко І.О., Шафран Л.М.

3

Спосіб вимірювання густини теплового потоку в камері згоряння, патент № 23370, Україна, Шафран Л.М., Ветошніков В.С., Добровольський Ю.Г., Пресняк І.С., Леонова Д.І., Шабашкевич Б.Г.

4

Спосіб доклінічної діагностики можливої схильності до вживання психоактивних речовин, патент № 24509, Україна, Незавітіна Т.С., Демидова Т.В., Багрій Н.О., Ефременко Н.І.

5

Спосіб діагностики змін тканин пародонту у дітей, що проживають на нітратно забруднених територіях, патент № 24614, Україна, Годованець О.І., Рожко М.М., Гоженко А.І., Мещишен І.Ф., Ерстенюк А.М.