2008

1

Спосіб оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів,
патент № 82628; Україна, Харченко І.О., Шафран Л.М., Кравченко Р.І., Новак С.В.

2

Похідні нафталімідокарбонових кислот як інтеркалюючі у ДНК низькотоксичні інтерфероніндукуючі противірусні агенти, патент № 29314, Україна, Карпенко О.С., Добровських І.В., Ляхов С.А., Співак М.Я., Нехорошкова Ю.В., Шафран Л.М.

3

Спосіб оцінки функції центральної нервової системи щурів під впливом оточуючого середовища, патент № 34211, Україна, Нетудихатка О.Ю., Стоянов А.П., Мавед О.О.

4

Спосіб профілактики десинхронозу, патент № 30355, Україна,
Нетудихатка О.Ю., Мавед О.О., Клапчук В.В.

5

Спосіб корекції стану центральної нервової системи в екстремальних умовах діяльності плавскладу, патент № 32579,
Нетудихатка О.Ю., Стоянов А.П., Мавед О.О.