2011

1

Спосіб лікування ішемічної хвороби серця з артеріальною гіпертензією на фоні дисліпідемії з серцевою недостатністю у хворих похилого віку,
патент модель № 57768; Україна, Телятников О.В.

2

Спосіб визначення активності інгібітору трипсиноподібних протеїназ,
патент № 56689 Україна, Дівоча В. П., Михальчук В. М.

3

Спосіб діагностики стану місцевого імунітету ротової порожнини при пошкодженні слизових оболонок, патент № 56420, Україна,
Гоженко А.І., Богданова О.В., Дегтяренко Т.В.

4

Спосіб діагностики компенсованої протеїнурії, патент № 57396, Україна,
Гоженко А.І., Хамініч А.В., Гоженко О.А.

5

Спосіб підготовки проб при аналізі металів атомно-емісійним методом з дуговою атомізацією, патент № 64975, Україна,
Шафран Л.М., Большой Д.В., Пихтєєва О.Г., Шитко О.С.