2016

1

Спосіб лікування  цервікогенного головного болю, патент № 112871, Україна,
Горша О. В., Короленко Н. В.

2

Спосіб лікування дисфункції вегетативної системи різного рівня і організації у хворих на церебральну ангіодистонію, патент № 111293, Україна,
Ісайкова О. І., Бакуменко І. К., Стоянов О. М., Сон А. С., Павлишина Н. М.

3

Спосіб санації черевної порожнини при перитоніті, патент № 109203, Україна, Васильєв О. А., Гоженко А. І., Графов О. П., Сачура В. О.

4

Спосіб забезпечення повноцінності еритроцитів донорської крові, патент № 111229, Україна, Гоженко А. І., Яворський В. В., Малигон О. І., Богданчикові О. А., Сачура В. О., Графов О. П., Драгунова Ю. О.

5

Спосіб знезаражування відходів тари від фосфіну на об’єктах транспорту і сільського господарства, патент № 104731, Україна, Білобров Є.П., Рангаєв.О.В.

6

Фумізлив для глибокої закладки отрутохімікатів в товщі підкарантинних вантажів, патент № 104730, Україна, Курбанов Відадін Мірадін-Огли, Бєлобров Є.П.

7

Комбінація лікарських засобів і способів надання допомоги при отруєнні фосфіном,
патент № 111028, Україна, Бєлобров Є.П., Рангаєв О.В., Згіріна А.С.

8

Спосіб лікування трофічних виразок та ран, що тривало не загоюються,
патент № 104663, Україна, Циганчук Є.В., Шухтін В.В., Шухтіна І.М.

9

Спосіб діагностики дизрегуляторних станів, патент № 106608, Україна,
Щуліпенко Л.І., Горша О.В., Горша В.І.

10

Спосіб лікування психосоматичних розладів за допомогою медичного ксенону,
патент № 104994, Україна, Суворкін О.Б.